USŁUGI MAGAZYNOWE

Usługi magazynowe

     Nasz oddział celny w Pruszkowie dysponuje magazynem klasy „B” o powierzchni 3000 m2. Umieszczamy w nim towary neutralne oraz artykuły spożywcze, które nie wymagają przechowywania w niskich temperaturach.

 

Oferujemy nie tylko serwis celny, ale też usługi magazynowe oraz przeładunek towarów. Nasi Klienci mają do dyspozycji magazyn celny oraz skład celny. Wszystkie obiekty otrzymały pozytywną opinię sanepidu, mają wdrożony system HCCP oraz umowę z firmą DDD. Obiekty są usytuowane na terenie strzeżonego parku logistycznego – Millenium Logistic Park w Pruszkowie.

 

     W naszym magazynie tymczasowego składowania przy agencji celnej w Pruszkowie dbamy o zachowanie standardów bezpiecznego przeładunku towarów. Odbywa się on przy pomocy wózka widłowego (ładunek do 2500 kg) oraz dźwigu (ładunek powyżej 2500 kg).

 

Magazynowanie, składowanie i przeładunek towarów – nasza oferta

 

     Do głównych usług z zakresu magazynowania, składowania i przeładunku towarów, jakie oferuje oddział NIETEN w Pruszkowie, zaliczają się:

  • obsługa typu cross-docking,
  • logistyka kontraktowa,
  • składowanie krótko- i długoterminowe,
  • przeładunek z auta na auto i przez magazyn (paletowy, ręczny, bokiem, dźwigiem),
  • przeładunek ładunków gabarytowych lub ciężkich przy użyciu dźwigu,
  • konsolidacja i dekonsolidacja ładunków,
  • kompletowanie, etykietowanie oraz pełne inspekcje ilościowe i jakościowe przesyłek itp.

Usługi dodatkowe:

  • dystrybucja towarów z magazynu samochodami o różnej ładowności na terenie Polski.

 

Zapraszamy do kontaktu:

Dominik Szwarczewski – kierownik magazynu Nieten

+48 605-319-315