Karnet TIR

System TIR to system, obsługujący międzynarodowy tranzyt celny, oparty na przepisach Konwencji TIR  (Transport International Routier czyli Międzynarodowy Transport Drogowy). Jej celem jest uproszczenie procedur na przejściach granicznych i w urzędach celnych przy przewozach drogowych. Dotyczy eksportu oraz importu towarów z krajów pozaunijnych i pozwala na przemieszczanie ładunków pod zamknięciem celnym, w pojazdach oznakowanych biało-niebieską tablicą TIR.

A czym jest karnet TIR?

Karnet TIR, czyli co?

Karnet TIR jest dokumentem systemowym, będącym gwarancją możliwości realizowania procedury TIR. Karnety, drukowane w Genewie na specjalnym papierze, posiadają zabezpieczenia, uniemożliwiające ich fałszowanie, takie jak kod kreskowy i znak wodny. Dzięki nim można przewozić wszystkie towary z wyjątkiem produktów tytoniowych i alkoholu.

W Polsce karnety wydaje Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce. Są one ważne od daty ich wydania do czasu zakończenia podróży i zamknięcia procedury TIR w docelowym urzędzie celnym.

Dlaczego warto zaopatrzyć się w karnet TIR?

W karnet TIR warto zaopatrzyć się z kilku powodów. Przede wszystkim jego posiadacze mogą korzystać z ułatwień w międzynarodowym transporcie towarów, takich jak brak pobierania przez władze celne dodatkowych zabezpieczeń i gwarancji na poczet ewentualnych należności celno-podatkowych w granicznych urzędach celnych.

Ponadto, dzięki omawianym karnetom, zamknięcia celne, nałożone w wyjściowym urzędzie celnym, akceptowane będą przez władze celne kolejnych krajów. Dzięki temu nasz ładunek nie jest kontrolowany.

Pamiętajmy jednak, że karnety przeterminowane są nieważne, a przedstawienie takiego dokumentu może skutkować nawet wstrzymaniem wydawania karnetów przez ZMPD.

Karnet TIR będzie zatem upoważniać tylko do jednej jazdy i to na jego posiadaczu spoczywa obowiązek zgłoszenia towarów do odprawy władzom celnym docelowym. Jeśli karnet nie został prawidłowo zwolniony, musimy liczyć się z koniecznością uiszczenia należności, opłat i kar.


Wróć do bloga