Centralizacja obsługi elektronicznych zgłoszeń celnych – co to zmienia?

Centralizacja obsługi elektronicznych zgłoszeń celnych ma na celu usprawnienie działania oddziałów celnych, a także zwiększenie ich efektywności. To spore usprawnienie przede wszystkim dla przedsiębiorców specjalizujących się w handlu międzynarodowym, gdyż dzięki zmianom w przeprowadzaniu odpraw celnych mogą oni przedstawiać towar do kontroli celnej w dogodnym dla siebie miejscu w ramach elektronicznej obsługi zgłoszeń. W całym procesie kluczową funkcję spełnia Centrum Urzędowego Dokonywania Odpraw, czyli CUDO.

Co to jest CUDO?

Instytucja Centrum Urzędowego Dokonywania Odpraw, w skrócie CUDO, została stworzona przede wszystkim w celu usprawnienia, a jednocześnie podniesienia jakości obsługi klientów podczas odpraw celnych. Odpowiada ona za obsługę elektronicznych zgłoszeń towarów do odprawy. Dzięki temu czynności kontrolne mogą być przeprowadzane w wybranym punkcie odprawy celnej. W całym procesie zgłaszania towarów wykorzystywane są nowoczesne technologie, które wpływają na znaczące podniesienie wydajności pracy celników. W ten sposób przedsiębiorca może znacznie szybciej zrealizować wszystkie czynności związane z odprawą.

Poniekąd usprawniono również cały proces administracyjny, chociaż nadal trzeba przygotować się na konieczność dopełniania licznych formalności. To jeden z wielu powodów, dla których warto podjąć współpracę z rzetelną agencją celną, która zapewni kompleksową obsługę podczas realizowanych czynności związanych z odprawą. W tym właśnie specjalizuje się Agencja Celna Nieten, która zapewnia serwis celny w lokalizacjach dogodnych dla naszych Klientów. Jesteśmy obecni na największych polsko-ukraińskich drogowych przejściach granicznych w Dorohusku i Korczowej oraz Lublinie , Rzeszowie i Pruszkowie, gdzie można dopełnić wszystkich formalności na miejscu.

CUDO w praktyce. Usprawnienia dla przedsiębiorców

Wszystkie zmiany wprowadzone w związku z CUDO mają stanowić ułatwienie dla przedsiębiorców, którzy w ramach swojej działalności zobowiązani są do dopełniania formalności związanych z odprawami celnymi. Pierwszym krokiem w stronę osiągnięcia tego celu było zwiększenie dostępności Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). Zgłoszenia składane i obsługiwane są w wyspecjalizowanym CUDO, a towary mogą być przedstawiane do kontroli w wybranym oddziale celnym lub miejscu wyznaczonym (w ramach posiadanych pozwoleń). 

Obsługa zgłoszeń w ramach obrotu towarowego dokonywana jest przez wyspecjalizowaną kadrę dyspozytorów, którzy powinni działać w sposób przejrzysty i rzetelny, co przekłada się na znaczne usprawnienie odpraw oraz pozwala uniknąć ewentualnych nieprawidłowości w czynnościach związanych z odprawą. Sporym ułatwieniem jest również ujednolicenie standardów obsługi klienta poprzez koncentrację działań w ramach CUDO.


Wróć do bloga