Aktualności

Aktualności

Z powodu pandemii biuro naszego oddziału celnego Nieten-a w Lublinie pracuje pn.-pt. 7-15. W godz. 15-22 pracujemy z domu. Dlatego w godzinach popołudniowych prosimy awizować przesyłki.

Oddział w Rzeszowie pracuje pn.-pt. w godz. 8-16.

W listopadzie przenieśliśmy nasz magazyn celny z Pruszkowa do Moszny Parceli.

 18 września 2018r

W listopadzie polska spółka będzie obchodzić 15 urodziny.

Krajowa Administracja Skarbowa rusza 1 marca 2017

Tak piszą:

„Wszystkie urzędy będą respektować zasady, które przewiduje Konstytucja Biznesu podczas rozpatrywania spraw z udziałem przedsiębiorców, m.in.:

  • co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone,
  • domniemanie uczciwości przedsiębiorcy,
  • udzielanie informacji i przyjazna interpretacja przepisów,
  • proporcjonalność (urząd nie może nakładać na przedsiębiorcę nieuzasadnionych obciążeń, np. nie będzie mógł żądać dokumentów, którymi już dysponuje),
  • uczciwa konkurencja (walka z patologiami gospodarczymi),
  • szybkość działania.”

Ciekawe

Import oleju rzepakowego nie jest obciążony akcyzą pod warunkiem, że importer odsprzeda go w niezmienionym stanie.

Poniżej fragment interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie
IPPP3/443-499/13-2/SM.

Wnioskodawca, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, zamierza pełnić rolę importera i pośrednika w sprzedaży surowego oleju rzepakowego. Wnioskodawca zamierza kupować w Chinach, dokonywać importu na terytorium Polski i sprzedawać w Polsce, w stanie nieprzetworzonym, zaimportowany surowy olej rzepakowy o parametrach technicznych wg normy DIN 51605.

Jest prawdopodobne, że odbiorca lub kolejny podmiot, który nabędzie ten olej w Polsce, podda go obróbce w celu uzyskania komponentów do produkcji biopaliw. Do momentu odsprzedaży innemu podmiotowi olej ten nie będzie przez Wnioskodawcę przetwarzany, tj. poddany procesom zmieniającym jego właściwości lub charakter, i w stanie niezmienionym będzie przez Spółkę odsprzedawany.

Wnioskodawca, przed rozpoczęciem nowej działalności, chce się upewnić, że zakupiony i przeznaczony do odsprzedaży w niezmienionym stanie, nieprzetworzony przez Wnioskodawcę olej rzepakowy nie będzie podlegał podatkowi akcyzowemu przy imporcie oraz przy dalszej jego sprzedaży w Polsce.