Dorohusk

Agencja Celna w Dorohusku

Oddział celny w Dorohusku znajduje się w województwie lubelskim (powiat chełmski, gmina Dorohusk, miejscowość Dorohusk), na polsko-ukraińskim przejściu granicznym Dorohusk-Jagodzin. Dotrzesz do tej placówki, korzystając z polskiej drogi krajowej nr 12 (w przyszłości drogi ekspresowej S12) i ukraińskiej drogi magistralnej M07.

Oddział agencji celnej NIETEN w Dorohusku jest czynny przez całą dobę 7 dni w tygodniu.

Kompleksowy serwis celny w oddziale w Dorohusku

Prowadzimy kompleksowy serwis celny. Oferujemy między innymi:

Wystawianie dokumentów tranzytowych T1 we wszystkich urzędach celnych w Polsce

Towary wwożone do Polski (Unii Europejskiej) muszą mieć uregulowany status prawny. W tym celu nadaje im się przeznaczenie celne i obejmuje się je m.in. procedurą tranzytu – czyli procedurą celną zawieszającą pobór należności celnych przywozowych.

Procedura tranzytu daje możliwość przewiezienia towaru (w wyznaczonym czasie) do dowolnego Oddziału Celnego albo Magazynu Celnego na terenie Polski lub Unii Europejskiej i zgłoszenia do kolejnej procedury np. składu lub dopuszczenia do obrotu (import).

W oddziale agencji celnej w Dorohusku wystawiamy dokumenty tranzytowe T1 i zabezpieczamy należności naszą gwarancją, pobierając prowizję. Klient natomiast zapewnia nam prawidłowe zamknięcie dokumentu tranzytowego.

Wystawianie karnetów TIR

Wystawienie karnetu TIR to procedura, która umożliwia naszemu klientowi konsolidację i zakończenie różnych procedur celnych w celu wyprowadzenia towaru nieunijnego poza teren Unii Europejskiej. Obejmuje ona m.in.:

  • wydanie towaru z magazynu celnego,
  • neutralizację,
  • zakończenie procedury eksportu i tranzytu T1.

Za prawidłowe wykonanie procedury tranzytu, a w tym za zakończenie oraz zabezpieczenie należności celno-podatkowych odpowiada zrzeszenie przewoźników oraz przewoźnik, który musi spełniać określone wymogi Konwencji TIR.

Odprawy celne

Przy odprawach celnych wymagamy podpisanego pełnomocnictwa, które umożliwi nam reprezentowanie klienta przed Organami Celnymi.

Odprawy importowe

Żeby móc swobodnie dysponować towarem na terenie Unii Europejskiej, niezbędne jest zgłoszenie go do systemu celnego i opłacenie należności celno-podatkowych.

Na terenie Drogowego Przejścia Granicznego w Dorohusku, z uwagi na obsługę potokową, nie ma możliwości zrobienia importu na granicy. Odprawa importowa odbywa się w miejscu uznanym naszej firmy, które znajduje się 300 metrów od przejścia granicznego (N51.10425 E23.47455). Stamtąd towar jest kierowany tranzytem (wystawiamy T1).

Import zgłaszany jest w procedurze uproszczonej a przewidywany czas odprawy to 30 min.

W oddziale agencji celnej w Dorohusku zgłaszamy importy z odroczonym podatkiem VAT. Dzięki temu nasi klienci nie muszą uiszczać należności podatkowej w urzędzie celnym. Zamiast tego mogą oni rozliczyć się z tej opłaty w urzędzie skarbowym, składając deklarację okresową VAT (art. 33a Ustawy VAT).

Odprawy eksportowe

Towary unijne przed opuszczeniem terenu UE muszą być objęte procedurą eksportu, która umożliwia ich prawidłowe rozliczenie w ramach procedur podatkowych. Nasi agenci wykonują wszystkie niezbędne czynności związane z odprawami eksportowymi: zakładają zamknięcia celne i wydają dokumenty kierowcom.

Odprawy eksportowe są dokonywane w procedurze uproszczonej w miejscu uznanym.
Oferujemy możliwość wystawienia świadectwa EUR1.

Neutralizacja dokumentów z zagranicy

Przeniesienie praw własności przed wprowadzeniem towaru na teren Unii bądź w procedurze tranzytu.

Kontrola służb granicznych

W oddziale agencji celnej w Dorohusku organizujemy kontrolę służb granicznych:

  • fitosanitarnych (rośliny, produkty roślinne, przedmioty pochodzenia roślinnego),
  • weterynaryjnych (zwierzęta lub produkty pochodzenia zwierzęcego),
  • sanepidu (żywność, materiały lub wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością),
  • kontroli jakości artykułów rolno-spożywczych (kontrola cech artykułu rolno-spożywczego: jego właściwości organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych w zakresie technologii produkcji, wielkości lub masy oraz wymagań wynikających ze sposobu produkcji, opakowania, prezentacji, oznakowania i nieobjętych wymaganiami sanitarnymi, weterynaryjnymi lub fitosanitarnymi.)

Kontrola dotyczy produktów importowanych z państw nienależących do Unii Europejskiej i jest organizowana na granicy zewnętrznej lub w wyznaczonych miejscach na terenie Polski. Kiedy urzędnik służb granicznych wystawi pozytywną ocenę, dostaniesz świadectwo potwierdzające, że dane towary spełniają wymagania zdrowotne i są bezpieczne. Po kontroli możesz wprowadzić produkty do obrotu na terytorium UE.

Kontakt z agencją celną w Dorohusku

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, to zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego. Nasi agenci doradzą Ci i odpowiedzą na wszelkie pytania.

Drogowe Przejście Graniczne w Dorohusku
22 – 175 Dorohusk
Tel. 82-566-15-49
Tel/Fax. 82-566-11-62
E-mail: dorohusk@nieten.pl
GPS:  N51.10549   E23.48109

Oddział w Dorohusku jest otwarty całą dobę.